AEROBIK

Názov aerobik vzniklo od slova aeróbny, čo znamená, že pohyb alebo cvičenie sa uskutočňuje pomocou dostatočného prísunu kyslíka do organizmu.


Aerobik je kondičné cvičenie sprevádzané hudbou, zamerané na rozvoj obehovej a dýchacej sústavy, na zvýšenie vytrvalostnej úrovne a výkonnosti, pri ktorom sa zapájajú do činnosti veľké svalové skupiny. Ďalej rozvíja pohybové schopnosti, pri ktorých trénuje koordináciu pohybu, obratnosť a pohybovú pamäť. Existuje veľa druhov aerobiku, ale všetky majú spoločný základ. Aerobik prebieha pod vedením kvalifikovaného inštruktora, ktorý precvičuje choreografiu.