top of page

ANTISTRESOVÁ JOGA

Relaxácia patrí medzi základné techniky jogy - je to bezpečná a pritom účinná forma odstránenia napätia z tela i mysle. Dnes je súčasťou mnohých iných typoch cvičení, ktoré končia hodinu uvoľňovaním častí tela. Relaxácia má pritom jeden veľmi dôležitý význam – pôsobí ako protiváha činností, ktoré nám do tela vnášajú napätie.

Nevyhnutným predpokladom toho, aby sme mohli vo svete normálne fungovať je pravidelne striedať záťaž s oddychom. Problém je, že tempo dnešného života sa stále pozvoľna zrýchľuje, ale na oddych sa akosi zabúda. Každý z nás pritom vieme, aká je relaxácia príjemná, a ako výborne a oddýchnuto sa po nej cítime, len si akosi nedokážeme na ňu v živote nájsť čas. Rovnováha sa naruší a v našom organizme sa spustia negatívne procesy.

bottom of page