top of page

BIOREZONANCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunky nášho tela vytvárajú jemné elektrické impulzy, ktorými komunikujú s ostatnými bunkami. Bunky nepretržite vysielajú a zároveň odpovedajú na tieto impulzy resp. signály. Tieto signály sú vo forme vibrácií, pričom vibrácia buniek u chorej osoby sa líši od zdravej. Vibrácie bunky, ktorá je zanesená záťažovými látkami ako napr. baktériami, toxínmi, ťažkými kovmi, atď, majú takisto odlišnú štruktúru, než je to u zdravej správne fungujúcej bunky.

Teoretické základy biorezonančnej metódy potvrdzuje prax a najnovšie poznatky v kvantovej fyzike a biofyzike. Podľa poznatkov kvantovej fyziky majú materiálne častice časticový a zároveň aj vlnový charakter.

 

To znamená, že každá substancia, hmota – teda aj každá bunka, každá časť tela, ale tiež vírusy, baktérie, pele, toxíny, nikotín atď. - má aj vlnový charakter, čiže elektromagnetické vyžarovanie. Každá substancia má podľa svojich vlastností určitú typickú vlnovú dĺžku resp. frekvenciu s celkom individuálnou charakteristikou.

 

Naše telo môže bez problémov fungovať iba vtedy, keď sa v ňom odohráva správna komunikácia a tým aj výmena informácií medzi bunkami (rezonancia). Podľa výskumu biofotónov bunky spolu komunikujú prostredníctvom „svetelných bleskov“ (vyžarovanie fotónov) – vymieňajú si informácie pomocou určitých frekvencií. Zaťažujúce vplyvy alebo substancie môžu zabraňovať zdravej komunikácii medzi bunkami.

 

V zdravom tele funguje výmena informácií bez prekážky. Tak môže každá bunka, resp. každá časť tela, plniť svoju úlohu. Pokiaľ je komunikácia medzi bunkami narušená, je tiež sťažená ich práca, čo sa môže rýchle prejaviť najprv prostredníctvom viac či menej jasných porúch duševného stavu, poklesu výkonnosti, chronickej únavy a neskôr tiež organickými zmenami a tomu zodpovedajúcimi príznakmi. Tie sa objavujú najčastejšie tam, kde už nejaká slabina existuje (to je často podmienené dedičnosťou).

Mimobunková tekutina ľudského tela nie je len vyživovacie médium buniek. Slúži tiež ako „zvláštna skládka odpadu“ pre zaťažujúce látky, pokiaľ sú vylučovacie orgány ako napr. pečeň, žlčník, obličky, črevo, koža atď. preťažené. A pretože voda je okrem toho optimálny register informácií, ukladajú sa tu tiež informácie zaťažujúcich substancií. Táto oblasť nie je pre klasické laboratórne metódy ľahko prístupná.

 

Na biofyzikálnej úrovni môžu byť takéto záťaže väčšinou rýchlo a bezbolestne testované a následne odstránené z organizmu. Pomocou biorezonancie prístrojom. je možné zistiť, aké záťaže môžu viesť k poruchám (napr. baktérie, vírusy, plesne, parazity, elektrický smog, materiály používané v zubnej medicíne, alergény, atď.).

Vlastná telesná regulácia môže byť vďaka odstráneniu záťaží prostredníctvom biorezonančnej metódy podporovaná a urýchľovaná.

BIOREZONANCIA VÁM POMÔCŤ V DIAGNOSTIKE:

 

* akútne aj chronické problémy

* migrény, menštruačné a rôzne iné druhy bolestí

* ťažkosti v orgánoch

* akútne a chronické zápaly sliznice tráviaceho systému, vrátane tenkého a hrubého čreva

* reumatické problémy

* hormonálna nerovnováha

* nedostatočná imunita rôzneho pôvodu

* nedostatok minerálov a vitamínov v tele

* chudnutie

* psychická záťaž

* záťaž ťažkými kovmi

Objednajte sa na 0903 456 100.

unnamed.jpg
Biorezonancia-2.jpg
H1436c0a5c5ef42d69e8cef1285e3a2aar.jpg
Market-Energy-Created-by-Anticipation-of
bottom of page