top of page

Cvičenie s fitloptou je účinné, pretože...

  • pomáha pri problémoch s chrbticou

  • všetky pohyby vychádzajú zo stredu tela, resp. jadra (ide o svaly chrbta, brucha a panvy) - cvičenie s fitloptou tieto svaly posilňuje, zlepšuje celkovú stabilitu, chráni chrbticu a je nápomocné pri vykonávaní bežných činností

  • je riešením pre svalovú dysbalanciu (nerovnováhu), ktorá spôsobuje nielen zlé držanie tela, ale aj bolesť

  • použitím fitlopty môžete cvičiť intenzívnejšie – väčšia lopta je náročnejšia na udržanie rovnováhy, a tým viac námahy musí človek vynaložiť

  • je užitočná pre začiatočníkov, pretože si osvoja zásady správneho držania tela pri cvičení

bottom of page